Inhalt

Basic information about Active Ingredients

Aktif içerik maddelerine dair temel bilgiler

Aktif içerik maddeleri, genel hatlarıyla doğal ve sentetik/kimyasal ya da bio tekniksel olarak üretilen maddeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal maddeleri daha çok tercih etmemize rağmen son aktif madde grubunu tamamıyla dışlamak yanlıştır. İnsanlar için oldukça tehlikeli olan doğal maddelerin yanı sıra insanlar için oldukça değerli olan ve doğrudan doğadan elde edilen maddelerden (çevresel atıkların bulunmadığı) daha saf olan sentetik maddeler mevcuttur. DR. BAUMANN araştırma ekibi olarak sağlıklı ve etkili bir cilt bakımı için her bir maddeyi tek tek ele alarak bu maddelerin faydalarını araştırıyor ve aktif içerik maddelerini bu kriterlere göre seçiyoruz. Bu sebepten dolayı mümkün olduğunca ciltte ve vücutta doğal olarak bulunan ve normal şartlar altında alerjileri tetiklemeyen ciltle ilgili ve/veya ciltle özdeş maddeleri kullanmayı tercih ediyoruz.

Bunlara ek olarak, bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen aktif maddeler arasında kabul edilebilir bir farklılık da söz konusudur. Araştırmalarımıza göre, hayvansal maddeler bitkisel maddelerden daha fazla fayda sağlamaz, bu nedenle ürünlerin kalitesine gölge düşürmeden ve hiçbir hayvansal madde kullanmadan ürünlerimizi oluşturuyoruz, ancak yararlı birkaç hayvansal madde bio tekniksel olarak üretilebilmekte (Örn., hyaluronik asit) ya da bitkisel kaynaklardan elde edilebilmektedir (balina yağının yerine setil palmitat). Hayvansal ürünleri dahil etmememizin ikinci ve en önemli nedeni de şudur: Küçük bir miktar dışında et ve hayvansal kaynaklar, canlı hayvan taşımacılığının korkunç sistem karmaşasına maruz kalarak hayvanların doğumdan itibaren sıkışık alanlarda tutulduğu ve tüm hayatlarını kötü muamele görerek geçirdikleri toplu yetiştiricilikten ya da “fabrika çiftçiliğinden” elde edilmektedir. Bu durumdan ve hayvansal ürünlerin genellikle hormonlarla ya da kemoterapi ile işlenmesi gerçeğinden dolayı bu ürünlere dair sonuçlar sadece kocaman bir HAYIR olabilir.

Bununla birlikte, her bir kozmetik ürün üreticisi, INCI’ye göre her bir içerik maddesinin belirtilmesi gerektiğini bildiren kozmetik yönetmeliğine uymak zorundadır. Bu içerik maddelerini baz alarak cilt bakım ürünlerinin kalitesini değerlendirmek, güzellik uzmanlarının sorumluluğudur. Sağlık ile ilgilenen herkes, kendini korumak için ve müşterileri için bunu yapmalıdır.