Inhalt

Basic information about liposomes

Lipozomlara Dair Temel Bilgiler

Lipozomlar, fosfolipitler olarak adlandırılan çift katmanlı moleküllerden oluşan zarlı ve çok küçük keseciklerdir. Bu fosfolipitlerde spiral bir hidrofil (suda çözünebilen) bileşen ile kuyruk şeklinde lipofil (yağda çözünebilen) bir bileşen bulunur. Bu doğal fosfolipitler DR. BAUMANN’da soyadan elde edilir. Bu fosfolipitler, sulu bir ortamda spiral yapılar, lipozomlar ile birleşir ve fosfolipitlerin lipofilik uçlarının çift zar oluşturmak için bir araya gelmeleriyle oluşur. Bu çift zarın dış tabakası hidrofilik, iç tabakası ise lipofiliktir. Bu nedenle bir lipozomun içi ve dışı hidrofilik iken lipozom zarının iç kısmı lipofiliktir. Sonuç olarak, lipozomlar, suda çözünebilen aktif maddeleri (örn., suda çözünebilen vitaminler, kimyasal koruyucular) kendi içlerine, yağda çözünebilen maddeleri de (örn., yağda çözünebilen vitaminler, parfüm) lipozom zarlarına emebilir ve bu maddeleri cilde taşıyabilir. Cilt üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan maddeler için bu taşıma işlevi istenir ve kabul görür. Ancak genellikle alerjileri tetikleyen (parfüm, kimyasal koruyucular) ve bağışıklık sisteminde bir reaksiyona neden olabilecek yabancı maddeler için bu işlev oldukça tehlikelidir. Bu nedenle, lipozomların kullanımı sırasında üreticilerin ve kozmetikçilerin özel bir sorumluluğa ve fizyolojik faktör bilgisine sahip olması gerekir, aksi takdirde tüketicilere zarar verebilir. Bu nedenle DR. BAUMANN KOZMETİK, parfüm ve koruyucu maddeler içermeyen lipozom ürünler üretmektedir.

Lipozom zarlarını oluşturan aynı fosfolipitler, cilt hücre duvarlarını da oluşturur. Aynı şekilde, cilt hücreleri arasında yer alan hücrelerarası madde, fosfolipitlerden, seramidlerden, trigliseridlerden, serbest yağ asitlerinden, kolesterolden ve sudan oluşmaktadır. Cilt hücreleri az da olsa zarar görürse ya da hücrelerarası madde, sert temizleme yöntemleri yüzünden kaybolursa lipozomlar, kaybolan lipitleri mükemmel bir şekilde yeniler. Bu nedenle pek çok DR. BAUMANN ve SkinIdent® ürünlerinde yer alan fosfolipitlerin, seramidlerin ve ciltle özdeş diğer lipitlerin birleştirilmesi idealdir. Lipozomların ideal bir cilt bakımı sunduğunu anlamak kolaydır. Fosfolipit birleşiminin hücre duvarları ile özdeş olmasından dolayı mükemmel bir uyumluluk garanti edilir. Cildi oluşturan aynı maddelerin cilt üzerine ve cildin içine uygulanmasıyla normal şartlar altında hiçbir alerjik reaksiyon oluşmayacaktır. Bu nedenle, lipozom ürünleri ile bağlantılı olan alerji durumlarının sebebi olarak mükemmel bir uyumluluğa sahip olan lipozomlar gösterilemez, ancak parfümler ve kimyasal maddeler gibi ciltte olmaması gereken alerjen maddelerin lipozomlar yoluyla cilde taşınması bunun sebebi olabilir. 

Elektro mikroskop altındaki çok katmanlı lipozomların görünümü

DR. BAUMANN KOZMETİK, çok katmanlı lipozomlar kullanır. Bu lipozomlar, araştırmalarımıza göre sıradan lipozomlardan çok daha etkilidir. Çok katmanlı lipozomlar, iç içe geçmiş farklı boyutlarda pek çok lipozoma sahiptir. Küçük bir lipozomun yanında ondan biraz daha büyük bir lipozom, onun yanında da biraz daha büyük bir lipozom bulunur. Bunların boyutları yaklaşık 5-7, hatta bazen de 12 nm olabilmektedir, çünkü farklı boyutlardaki lipozomlar iç içe geçmiştir. Farklı lipozomların boyutları, 20 ila 300 nm arasındadır. Nüfuz etme derinlikleri doğrudan boyutları ile ilgili olduğu için – yani bir lipozom ne kadar küçükse, cilde o kadar derinden nüfuz eder – çok katmanlı lipozomlar, çeşitli cilt katmanlarına nüfuz edebilme açısından oldukça iyidir. Bununla birlikte bir lipozomun derinlere nüfuz etmesi, lipozom fosfolipitlerinin doymuş ya da doymamış yağ asitlerinden oluşup oluşmamasına da bağlıdır. Pek çok bilimsel çalışma, doymamış yağ asitleri / fosfolipitlerden oluşan lipozomların cilt içine çok iyi nüfuz edebildiğini ve aktif maddeleri cilde taşıyabildiğini göstermiştir. Doymuş (hidrojene) yağ asitlerinden oluşan lipozomlar bunu gerçekleştiremez. Doymamış fosfolipitlerden oluşan çok katmanlı lipozomlar, cilt içine kozmetikte kullanılan diğer aktif maddelerden daha fazla nem sağlayabilmektedir. Çalışmalar, doymamış yağ asitlerinden oluşan çok katmanlı lipozomların sadece 7 gün içerisinde cildin nem miktarını %100’e kadar artırabildiğini, oysaki hidrofilik fosfolipitler içeren lipozomların nem oranında herhangi bir artışa neden olmadığını göstermiştir, hatta bir çalışmaya göre bu lipozom türü, ciltte kuruluğa bile neden olmaktadır.